ASSR , 21. júla 2015

ASSR pozýva na vzdelávací program CERTIFIKÁT SOMELIERA

Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu organizovania profesionálneho somelierskeho kurzu Asociácie somelierov Slovenskej republiky srdečne Vás pozývame na kurz Certifikát someliera.

Kurz sa skladá z dvoch modulov a je ukončený písomným testom a praktickými skúškami, na základe ktorých úspešní absolventi získajú Certifikát someliera. Osvedčenie obsahuje garančné insígnie Asociácie somelierov Slovenskej republiky a ASI – Association de la Sommellerie Internationale. Osnovy kurzu boli schválené Didaktickou komisiou ASI pod vedením Annemarie Foidl, prezidentkou Österreichischer Sommelierverband. Certifikát someliera odporúča aj Dr. Josef Schuller, Master of Wine, riaditeľ Weinakademie Rust, ako základ pre pokračovanie v štúdiu na kurze Advanced Course Wines and Spirits International.

Termíny kurzu:
I. modul. 11. – 13.8.2015
II. modul: 16. – 18.9.2015

Zahájenie kurzu v utorok 11.8.2015 o 9.00, ukončenie kurzu 13.8.2015 každý deň od 9.00 do 18.00.
Miesto konania kurzu: Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, Bratislava

Organizácia kurzu:
Kurz prebieha v dvoch moduloch.

  • I. modul – Základy somelierstva, Základy vinohradníctva a vinárstvo, Základné Účastníci môžu absolovať teoretickú a praktickú skúšku. Ak sú úspešní a nepokračujú do II. modulu získajú Certifikát o absolvovaní základného kurzu.
  • II. modul – Vína SR, Vína Starého sveta, Vína Nového sveta, Ušľachtilé nápoje (káva, Účastníci môžu absolvovať teoretickú a praktickú skúšku.

Úspešní absolventi skúšky z prvého aj druhého modulu získajú Certifikát someliera.

Cena I. modulu : 300€
Cena II. modulu: 290€

Pri počte 2 osôb a viac z jednej spoločnosti na obidva moduly poskytneme zľavu:
2 osoby – 5%,
3 osoby 10%,
4 osoby – 25%, to je štvrtá osoba zadarmo.

Odborní lektori:

Snímka obrazovky 2015-07-03 o 12.02.19Ing. Edita Ďurčová AIWS & Weinakademiker
Absolvovala odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo na STU v Bratislave a nedávno získala prestížny medzinárodný diplom WSET (Wine & Spirit Education Trust). Ako hodnotiteľka sa zúčastňuje významných domácich i zahraničných súťaží vína na celom svete. Venuje sa publikačnej činnosti, je autorkou päťjazyčného Vinárskeho slovníka.

Beáta Vlnková
Prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Získala diplomy Certified sommelier by the Court of Master Sommeliers a Advanced Certificate in Wines & Spirits v Londýne. Je členkou FIJEV (Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins at Spiritueux) a lektorkou Vinárskeho inštitútu.

Štefan Valovič
Je zakladajúcim členom Asociácie somelierov Slovenskej republiky a 10 rokov bol jej prezidentom. Vyhral prestížnu súťaž Trophée Ruinart – najlepší somelier Slovenska v roku 2000 a reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta somelierov v Kanade. Je technickým riaditeľom somelierskych súťaží na Slovensku.

Prihlášky na stiahnutie : Prihlaska na certifikát someliera

Odborný program kurzu

I. modul 11.8.2015

SOMELIERSTVO I. (prednáša Beáta Vlnková)

1.1. História a súčasnosť profesie someliera, uplatnenie, jednotlivé činnosti a povinnosti someliera, somelier a jeho hostia, klasifikácia klientely, manažment sťažností, etiketa, Asociácia somelierov SR, Assocation de la Sommellerie Internationale

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO I. – (prednáša Edita Ďurčová)

1.1. Prírodné podmienky pre pestovanie viniča hroznorodého na výrobu vína, rez a vedenie viniča, mikroklíma rastliny, vegetačný cyklus viniča, zber hrozna
1.2. Vitis vinifera a podpníkové odrody. Klony, vnútrodruhové krížence, medzidruhové krížence (hybridy). Hlavné medzinárodné odrody a odrody pestované na Slovensku
1.3. Senzorická analýza: základné postupy a technika zmyslového hodnotenia. Systematický prístup k hodnoteniu vína podľa WSET a degustátorský slovník
1.4. Praktická časť: nácvik degustačných techník, degustácia odrodových vín

12.8.2015 VINÁRSTVO II. (prednáša Edita Ďurčová)

2.1. Spracovanie hrozna a výroba vína: základné technologické postupy pri výrobe tichých bielych, červených a rosé vín, šumivých a fortifikovaných vín
2.2. Choroby a chyby vína
2.3. Základné rozdelenie vín podľa kategorizácie OIV, apelačné systémy kategorizácie vín,prívlastkové vína
2.4. Praktická časť: degustácia základných kategórií vín
2.5. Odborná exkurzia do vinice a vinárskej prevádzky

13.8.2015 Somelierstvo II. (prednáša Štefan Valovič a Beáta Vlnková)

3.1. Víno v reštaurácii: Kritéria pri výbere vína do reštaurácie, skladovanie a evidencia vín, ako čítať vínnu etiketu, marketing vín, nápojový a vínny lístok
3.2. Snúbenie jedla a vína: analýza senzorických vlastností jedla a vína, základné pravidlá snúbenia jedla a vína
3.3. Praktická časť: teória v praxi kombinatoriky snúbenia jedla a vína, praktická ukážka menu: predjedlo, hlavné jedlo, dezert, snúbenie vína a syrov
3.4. Servis vína: postup, pomôcky, sklo
3.5. Voda: rozdelenie, degustácia a servis, snúbenie s vínom, vodný list

II. modul 16.9.2015 VÍNA SVETA (prednáša Edita Ďurčová)

1.1. Vína Slovenska : Slovenské vinohradnícke oblasti, odrody a štýly vína, vinárska legislatíva. Praktická časť: degustácia slovenských vín
2.2. Vína Starého sveta I.: Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, krajiny bývalej Juhoslávie. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek

17.9.2015

3.3. Vína Starého sveta II. : Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek
3.4. Vína Nového sveta : USA, Canada, Južná Amerika Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, Izrael. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek

18.9.2015 Ušľachtilé nápoje

4.1. Káva: odrody, miesta pestovania, praženie
4.2. Barista – kultúra pitia kávy, espresso
4.3. Praktická príprava kávy – zmes, mletie, kávovar, espresso, cappucino
4.4. Pivo: výroba, degustácia piva
4.5. Destiláty a miešané nápoje: delenie a druhy, pôvod, technológia výroby, degustácia
4.6. Čaj: čajovník, výroba čaju, typy čajov, najznámejšie čaje
4.7. Cigary: druhy cigár a správne podávanie

 

Najčítanejšie články »