GRNDBR , 06. sep 2016

Chateau GRAND BARI vyrastá na tradíciách Tokaja

Vinič bol v oblasti Tokaja pestovaný už v 13. storočí. Nájazdy Tatárov však spôsobili, že takmer všetky vinice boli úplne zničené. Ale vďaka Rimanom, novousadlíkom z oblastí Formini a Bari, vinohrady opäť ožili.

Za znovuzrodením stála (v tom čase) nová odroda Furmint, ktorá aj dnes predstavuje základnú odrodu pri výrobe vín z tokajskej oblasti. Okrem Furmintu nájdete vo vinohradníckej oblasti Tokaj ešte ďalšie dve odrody – Lipovinu a Muškáť žltý. Zaujímavosťou týchto odrôd je dobrá schopnosť hrozna tvoriť tzv. cibéby, ktoré sú pre tokajské vína -572c5e5f663cd5bc1a000047typické.

Neskôr sa víno z Tokaja stalo vysoko ceneným artiklom na kráľovskom dvore. O potvrdenie toho, že naozaj ide o jedinečné víno, sa postaral kráľovský dekrét Karola III. z roku 1737, ktorý ustanovil, že tokajskými vínami sa môžu označovať iba vína, pochádzajúce z presne určených lokalít. Týmto dekrétom oficiálne vznikla vinohradnícka oblasť Tokaj ako najstaršia, legislatívne vymedzená vinohradnícka oblasť.

Tokaj na Slovensku
Vinohradnícka oblasť Tokaj je najmenšou vinohradníckou oblasťou na svete a okrem našich južných susedov sa nachádza aj u nás. To, čo robí vína z oblasti Tokaja unikátnymi, je presne zadefinovaný proces výroby a súhrn nenapodobniteľných geografických zvláštností, vlastností pôdy a priaznivých klimatických podmienok. Preto ide o geograficky limitované oblasti.

Na území Slovenska sa rozprestierajú na celkovej ploche 907 hektárov v obciach Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Viničky a Bara.

 

Chateau GRAND BARI spája tradície s moderným prístupom
-572c5e5f663cd5400e000044
V katastri obce Veľká Bara, ktorej pomenovanie vychádza z už spomínanej talianskej domoviny usadlíkov z Bari, vlastníme 60 hektárov tej najkvalitnejšej pôdy sopečného pôvodu. Práve s ohľadom na bohatú históriu, ktorú spoluvytvárali talianski vinári, sa pôvodným názvom inšpirovalo aj naše vinárstvo a stali sme sa tak Chateau GRAND BARI.

Vinárstvo Chateau GRAND BARI využíva pri starostlivosti o vinič, spracovaní hrozna a pri produkcii vína, tradičné vinárske postupy. Cieľom je vyrábať vysokokvalitné vína v rámci ekologickej produkcie, bez použitia chemických látok.

Pri výrobe vína spracúvame iba hrozno vypestované na našich vlastných vinohradníckych honoch, čím zachovávame špecifickosť tokajskej oblasti. Zároveň sa snažíme zavádzať aj moderné technológie.

Spájaním dvoch protipólov, teda tradičného a moderného, vieme dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Vďaka tomu prinášame jedinečné vína pre všetkých znalcov a milovníkov vín, a stávame sa konkurencieschopnými.

Objavte chuť kráľov
Tokajské vína dostali od francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV prívlastok „VINUM REGNUM – REG VINORUM“, čo znamená „víno kráľov – kráľ vín“. Ako prejav uznania predstavuje Vinárstvo Chateau GRAND BARI svoje vína pod označením TASTE OF KINGS – „chuť kráľov“.

http://www.grandbari.sk/

Najčítanejšie články »