MSMPK , 14. apr 2016

Degustácia vín s terapeutickým účinkom

Malokarpatské múzeum v Pezinku prináša návštevníkom ako na Slovensku možnosť zažiť degustáciu vín v úplnej tme alebo pri striedaní rôzneho svetla a hudby.

Takáto akcia nie je len chutná a zaujímavá, ale má aj terapeutické účinky. Japonci, Indovia či Tibeťania využívajú liečivú silu tmy už dlhé tisícročia. Aj na Slovensku si môžete otestovať svoju vôľu a zmysly počas terapie v tme. O účinkoch tejto metódy hovorí sprievodca tmou a lektor Školy prírodného staviteľstva Petr Skořepa: „Málokto vôbec dokáže pristúpiť na túto metódu, keďže človek sa na 7 a viac dní ocitá v úplnej tme, navyše bez akýchkoľvek zvukov. Pôvodne to nebola liečiteľská metóda, ale akási príprava na smrť, zážitok samého so sebou, so svojou dušou. Až keď to prišlo do Európy, psychológovia, ktorí sa tomuto odboru začali venovať, zistili, že terapia tmou pomáha. Povedal by som, že najmä na civilizačné choroby,“ vysvetľuje Petr Skořepa.

Keď sa dokážeme upokojiť, uvoľniť a sme len sami so sebou, uvedomíme si, čo je pre nás naozaj dôležité, mení sa náš rebríček hodnôt.“ Temnota, ticho a izolácia vedú k zosilneniu nevedomých procesov a zosilnia sa ostatné zmysly, najmä chuť. „Ak odstránite hlavné zmysly, ako zrak a sluch, náš mozog spracúva primárne informácie z ostatných zmyslov. Keď si vložíte do úst obyčajné zrnko ryže, nájdete v ňom zrazu toľko neuveriteľných chutí, ktoré ste nikdy predtým neobjavili,“ dodáva P. Skořepa.

Niektorí ľudia, ktorí absolvovali niekoľkodenný pobyt v úplnej tme priznávajú, že zostať osamote len s vlastnými myšlienkami dá niekedy zabrať. Je to však výborná cesta k sebapoznávaniu, človek zistí, že na riešenia svojich problémov často dokáže prísť aj sám, pokiaľ si ich do detailov osamote rozanalyzuje.

Snímka obrazovky 2016-04-14 o 13.27.18

Degustácia vín

Vychutnávanie v tme
Malokarpatské múzeum v Pezinku sa rozhodlo využiť tmu na netradičnú degustáciu vín. Každý sám môže porovnať svoje pocity a chute pití vína za svetla a v tme. Je preukázateľné, že niektorého zo zmyslov sa zosilňujú ostatné. Nie je žiadnym tajomstvom, že nevidiaci majú vycibrený sluch a naopak nepočujúci dokážu svoje okolie vizuálne vnímať omnoho pozornejšie. Chuť dokáže byť tiež ovplyvnená ostatnými zmyslami. Priamo s ňou je spojená vôňa, ale aj zrak. Veď nie nadarmo sa hovorí, že aj oči sa chcú najesť. No pravdou je aj to, že zrak vnímanie chutí skresľuje.

Skúste si niekedy vychutnať jedlo alebo nápoje potme. Poriadne sa nadýchnite vône a nechajte si všetky chute rozložiť v ústach. To isté platí aj pri pití vína. So zavretými očami vám na myseľ príde omnoho viac podnetov, ako keď váš zrak zbytočne zamestnáva okolie. „Pri ochutnávaní vín je najdôležitejší čuchový a chuťový vnem, tma a ticho nám môžu pomôcť stíšiť rozrušené zmysly, ktoré sú neustále v bežnom živote bombardované rôznymi podnetmi,“ vysvetľuje vinár Denis Romanov z rovnomenného vinárstva. „Ak sa utíšime a hlavne vypneme zrakový vnem, prostredníctvom ktorého prijímame až do 90% informácií, budeme sa môcť lepšie koncentrovať na vôňu ako aj chuť degustovaného vína. Všimnite si niekedy človeka, ktorý je uvoľnený, keď vnorí nos do pohára a mimovoľne zavrie oči, aby si vychutnal aromatický zážitok z degustovaného vína,“ dodáva Denis Romanov.

Hra svetiel
Ďalšou formou degustácie je využitie striedania svetiel a hudby. Tu ide predovšetkým o subjektívne vnímanie okolia. A je fakt, že pri rôznom osvetlení vám rovnaké víno chutí inak. Potvrdzuje to aj riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Martin Hrubala, PhD.: „Farba a hudba sú neuveriteľne silné emočné faktory. Váš mozog funguje ako filter a pri rôznych druhoch farieb a hudby niektoré chute a intenzitu vône vína zvýrazňuje a iné naopak potláča. Napr. pri klavírnej hudbe a červenej farbe vám bude to isté víno chutiť preukázateľne sladšie ako pri zelenom osvetlení a dramatickej hudbe,“ popisuje zaujímavý fakt. Aj vinár Denis Romanov potvrdzuje, že farebnosť prostredia môže mať vplyv na našu chuť: „Jednotlivé spektrá farieb pri dlhšom pobyte budú čiastočne ovplyvňovať psychické rozpoloženie jednotlivca, čo má efekt aj na jeho reakciu na jednotlivé typy vín. V konkrétnom farebnom spektre mu určitá chuť nemusí priamo vyhovovať. Môže byť zaujímavé pozrieť si spätnú analýzu seba samého pre každého z ochutnávajúcich„.

Viac informácii o degustáciách v Malokarpatskom múzeu nájdete tu >

Skvelý spôsob relaxácie
Riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala objasňuje, prečo sa rozhodol práve pre tieto nezvyčajné formy ozvláštnenia degustácií: „Neprofesionálne vychutnávanie vína by malo byť aj o emócii. A tma je veľmi pôsobivý a silný emočný faktor, ktorý má vplyv na vaše vnímanie vôní a chutí. Pridanou hodnotou je aj fakt, že ak nevidíte, čo máte naliate v pohári, tak odstraňujete predsudky. Pri našich návštevníkoch sa pri zhasnutí svetla spočiatku prejavuje pocit stiesnenosti a neistoty, potom sa upraví na pocity uvoľnenosti a relaxu,“ vysvetľuje riaditeľ Martin Hrubala a dodáva, že sám uprednostňuje druhý typ degustačného programu Malokarpatského múzea v Pezinku, pri ktorom sa menia nálady a prostredie pivnice zmenou farby osvetlenia a hudby. Oba druhy degustácií odporúča ako skvelý spôsob relaxácie a zábavy.

Najčítanejšie články »