TASR , 29. feb 2016

Dva vinárske spolky sa zlúčili do Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku a Zväz vinohradníkov Slovenska sa zlúčili do Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS). TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. „Po právnej stránke zmena prebehla zmenou názvu Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii prezidenta zväzu Ľubomíra Viteka a vo funkcii výkonnej riaditeľky Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú. Prezídium vzniklo zlúčením predstavenstiev oboch zväzov,“ spresnila SPPK.

Nové stanovy, ako aj členov nového predstavenstva oznámime po konaní riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 30. marca 2016,“ priblížil Vitek. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska je jedinou organizáciou výrobcov v súlade s euronariadením o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorá zastupuje profesijné záujmy vinohradníkov a vinárov na Slovensku. ZVVS má po zlúčení 97 členov, z toho 62 riadnych a 35 pridružených.

Najčítanejšie články »