TASR , 01. júna 2020

Inšpektori v marci a apríli 2020 vykonali 70 kontrol vína

Z toho dve kontroly vo výrobe, 10 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín.

Ďalej 19 kontrol v maloobchodných predajniach, dve kontroly vo veľkoobchodných skladoch a štyri kontroly v zariadeniach spoločného stravovania. Zároveň vykonali 33 kontrol vín dovezených z tretích krajín. Ako ďalej informovala ŠVPS, vo vínach hodnotených na mieste sa počas kontrol nezistili nedostatky.

V marci sa vykonali kontroly zamerané na predaj zahraničných vín predávaných v obchode. Počas vykonaných kontrol inšpektori odobrali vzorky do laboratórií pre podozrenie z porušenia kvality a zdravotnej bezpečnosti. Previerkou sa zistili nedostatky vo vínach z Maďarska, Macedónska a u zmesí vín z EÚ, hlavne v senzorických znakoch – po oxidácii, nečistý priebeh malolaktickej fermentácie a myšina. V sledovanom období podľa správy ŠVPS stúpol počet dovozov hlavne fľašovaných vín.

Najviac fľašovaných sladkých a polosladkých vín sa dovážalo z Moldavska, ktoré boli určené do predaja v obchodných reťazcoch. Kvalita vín pri dovoze spĺňala základné požiadavky na kvalitu. „Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Pre uvedené nedostatky sa začali správne konania, vína sú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih,“ dodala ŠVPS.

Najčítanejšie články »