TASR , 16. nov 2010

Inšpektori vyhodnotili kvalitu tohtoročných burčiakov

Štátna veterinárna a potravinová správa skontrolovala počas sezóny predávané burčiaky, pričom sa zamerala na ich kvalitu a prípadné falšovanie oproti predpísaným normám. Inšpektori odobrali od predajcov 10 vzoriek burčiakov, ktoré boli analyzované v Colnom laboratóriu Bratislava metódou nukleárnej magnetickej rezonancie.

„Touto metódou sa zisťuje pôvod základnej suroviny, či bol použitý hroznový mušt alebo mušt z iného ovocia a dá sa stanoviť množstvo pridaného repného cukru v zmysle požiadaviek vinárskej legislatívy,“ uviedla Jarmila Dudová zo Združenia Malokarpatská vínna cesta. Kontroly sa uskutočnili najmä pozdĺž známych „burčiakových“ ciest v Grinave (okres Pezinok) a Veľkom Bieli (okres Senec). Z odobratých vzoriek bolo viac ako polovica nevyhovujúcich v súvislosti s nadmerným množstvom pridaného repného cukru. Voči predajcom, u ktorých boli zistené nevyhovujúce vzorky, sa začne správne konanie. Vyhodnotenie výsledkov v tomto roku bolo však podstatne lepšie v porovnaní s predošlými rokmi. Napríklad v roku 2008 bolo odobratých 13 vzoriek burčiakov, z čoho len jedna bola vyhovujúca a v roku 2009 nebol vyhovujúci žiaden burčiak, dodala Dudová. Ako burčiak možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený. Označenie burčiak a údaj o výrobcovi je povinný viditeľne uviesť na výveske predajca.

Najčítanejšie články »