KP , 04. Dec 2012

KARPATSKÁ PERLA je druhýkrát Vinárstvom roka

Na podujatí Slovenské víno získala KARPATSKÁ PERLA ocenenie Vinárstvo roka 2012 a obhájila tak minuloročný titul.

Tento rok súťaž organizoval Zväz výrobcov hrozna a vína spolu s časopisom Vinotéka. Vinárstva sa posudzovali na základe objektívnych kritérií. Najviac zavážili ocenenia z medzinárodných súťaží, ale do úvahy sa brali aj ďalšie kritériá, ako napr. úroveň technológií, vlastná vinotéka, degustačné priestory, ocenenia Horeca a pokrytie v reštauráciách, produkcia vína z vlastných vinohradov, či prínos do vinohradníctva a vinárstva na Slovensku.

Podujatie Slovenské víno sa konalo 29. novembra pod záštitou ministra zahraničných vecí, Miroslava Lajčáka, ktorý sa spolu s prezidentom aj zúčastnil akcie. Okrem ocenenia Vinárstvo roka sa udeľovali ceny aj vinárskym osobnostiam, ktoré prispeli svojou prácou do sektoru vinohradníctva a vinárstva. Jedným z ocenených bol aj pán prof. Vilém Kraus, CsC., najvýznamnejšia osobnosť vinohradníctva na Morave, ktorý si ocenenie prišiel prevziať osobne.

Ďalšími ocenenými sa stali riaditeľ SVOS Mgr. Slavomír Zoch a pán Štefan Janák zo Slovenského rozhlasu.

Najčítanejšie články »