TASR , 30. nov 2015

Malí vinári prežívajú len preto, že milujú tradície a svoju krajinu

Vinárstvo a výroba vína na Slovensku je desať rokov pred vinohradníctvom. Počas medzinárodnej výstavy vín Vinum Laugaricio na trenčianskom výstavisku Expo Center (26. – 27. 11.) to povedal vinársky odborník Fedor Malík.

Je to stále mizéria. Stále je na Slovensku okolo 5000 hektárov viníc, ktoré ležia ladom. Trošku, ale skutočne len trošku, sa to pohlo. Odhadujem, že pod Malými Karpatmi sa momentálne vysádza okolo 40 až 50 hektárov viníc ročne a to je skutočne málo. Keď sa bude vysádzať ročne 200, 300, alebo 500 hektárov, potom už budem šťastný a poviem, že sa vraciame tam, kde sme mali už dávno byť,“ skonštatoval Malík.

Podpora štátu vinohradníkov je podľa neho stále malá. „Štát podporuje veľkých, ale nepodporuje malých vinárov. Tí nedostávajú dotácie a náklady na založenie hektára viníc sú pre nich privysoké,“ zdôraznil Malík. Malí vinohradníci prežívajú len vďaka tomu, že milujú rodinné tradície, milujú svoju krajinu a záleží im na tom, ako Slovensko bude vyzerať o desať rokov. Ako dodal, pre malých vinárov je vinohradníctvo hobby a záchrana dedovizne. „Človek, ktorý má hektár alebo dva vinohradov, z toho rodinu neuživí. V Rakúsku sa pred desiatimi rokmi hovorilo, že na to, aby vinár udržal svoju rodinu, potrebuje päť hektárov vinohradov. Ja tvrdím, že aby na Slovensku udržal vinár svoju rodinu a povzniesol kultúru a tvár krajiny potrebuje desať hektárov. Štát bude musieť zmeniť podmienky a podporovať ten pohyb zdola. I tých ľudí, ktorí majú hektár, dva alebo tri hektáre,“ zdôraznil vinársky expert.

Podľa riaditeľa odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Petra Hajnalu má Slovenská republika vypracovaný a schválený Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii trhu s vínom na roky 2014 – 2018, v rámci ktorého sa poskytuje podpora vinohradníkom a vinárom na štyri opatrenia – propagácia na trhu EÚ a v tretích krajinách, reštrukturalizácia a konverzia vinohradov, poistenie úrody a investície. „Podmienky realizácie týchto opatrení nie sú nastavené tak, aby diskriminovali malých vinohradníkov – minimálna veľkosť plochy je stanovená len pri opatreniach reštrukturalizácie a konverzie vinohradov (0,1 ha) a pri opatrení poistenie úrody (0,5 ha). Proces administrovania uvedených podpôr zabezpečuje Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom,“

Najčítanejšie články »