TASR , 13. feb 2010

Memorandum o spolupráci by malo napomôcť rozvoju Tokajského regiónu

Presadzovanie jednotného označenia celej oblasti pod spoločnou značkou Tokaj, vybudovanie nadštandardných vzťahov v regióne, uplatňovanie koncepčného plánovacieho a rozhodovacieho procesu, skvalitnenie prostredia krajiny a skvalitnenie podnikateľského prostredia sú hlavné ciele Memoranda o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktoré dnes podpísal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa so zástupcami združení regiónu.

„Zaviazali sme sa spoločne smerovať, koordinovať a uskutočňovať spoluprácu na území Tokajskej vinohradníckej oblasti pri cielenom a systematickom usmerňovaní rozvoja oblasti z hľadiska urbanizácie, ochrany a tvorby krajiny a socio-ekonomického života obyvateľov,“ povedal Trebuľa. Dodal, že podpísanie Memoranda neznamená len ochranu značky Tokaj, ale prispeje aj k rozvoju turizmu a cestovného ruchu. „Mnohí si vo svete mýlia Slovensko so Slovinskom, mnohí ani nevedia, kde Slovensko leží. Ale ak vo svete poviete Tokaj, každý vie, o čo ide a na tom musíme stavať,“ dodal predseda KSK.

Význam Memoranda ocenili aj zástupcovia Združenia obcí Tokajského regiónu, Združenia Tokaj Regnum, Tokajskej vínnej cesty, Združenia pre rozvoj južného Zemplína a Združenia pre rozvoj pestovateľov a výrobcov tokajských vín Slovenska. Cieľom podpísaných dokumentov má byť najmä dobudovanie technickej infraštruktúry obcí, zamedzenie ďalšiemu vzniku negatívnych urbanistických dominánt či podpora aktivít smerujúcich k zvýšeniu záujmu obyvateľov o udržanie kultúrnych a tradičných hodnôt. „Vnímam to tiež ako silnú podporu projektu KSK Terra incognita, ktorej súčasťou je aj Vínna cesta,“ doplnil Trebuľa.

Najčítanejšie články »