TASR , 06. sep 2016

Mesto Vrábľe hľadá vhodnú firmu, ktorá bude prevádzkovať Archív vín

Mestský archív vín vo Vrábľoch je na prenájom. Radnica hľadá nájomcu, ktorý bude schopný zachovať pôvodné využitie celého komplexu.

Mesto Vráble získalo objekt do svojho vlastníctva ešte v roku 2008. Cieľom bolo zachovať jeho účel tak, aby sa tu mohlo naďalej skladovať a archivovať víno, vykonávali sa tu degustácie, školenia v oblasti vinohradníctva a rôzne spoločenské podujatia. Pôvodný nájomca, ktorý archív prevádzkoval, sa však dostal do dlhodobej platobnej neschopnosti a nakoniec z Archívu vín odišiel.

Ďalšie fungovanie objektu je podľa magistrátu závislé predovšetkým od prenájmu pivničných priestorov, ktoré tvoria veľkú časť nehnuteľnosti. „Prenájom vinárskej, prípadne vinohradníckej firme má okrem ekonomického prínosu aj marketingový dopad. Pôsobenie takejto firmy ako nájomcu vnáša do komplexu ďalšie aktivity a rozvoj. Po dôkladnom prehodnotení situácie navrhujeme riešenie situácie variantným prenájmom celého komplexu areálu Archívu vín formou obchodnej verejnej súťaže,“ uvádza magistrát v materiáli, o ktorom budú mestskí poslanci rokovať na svojom septembrovom zasadnutí. Mesto už vypracovalo aj návrh súťažných podmienok. V prvom variante je stanovená cena za prenájom vrábeľského Archívu vín na 6000 eur ročne. V druhom sa počíta s prenájom pivnice za sumu o 1000 eur nižšiu.

Povinnou prílohou k súťažným podkladom je aj podnikateľský zámer, ktorý musí byť v súlade s vinárskym charakterom objektu. „Kritériom pre vyhodnotenie súťažných zámerov bude výška nájmu, zámer využitia a výška investície,“ uvádza sa v návrhu materiálu.

Najčítanejšie články »