TASR , 13. Mar 2013

Na Modranskom grnáku sa predstaví šesť ochotníckych divadiel

Modranské kráľovské divadlo pripravilo 1. ročník súťaže amatérskeho divadla, prednesu poézie a prózy a improvizačnej ligy. Uskutoční sa v dňoch 14. – 17. marca v Modre a jej mestskej časti Kráľová. Do súťaže sa prihlásilo šesť divadiel vrátane ochotníkov z družobných obcí.

Divákov by mali potešiť herci domácich i českých divadiel. “Prídu herci z Benátok nad Jizerou, Foor Hustopeče, Vajnorského ochotníckeho divadla, Divadla na kolene v Častej, Budmerického ochotníckeho divadla a predstavia sa aj domáci herci z Modranského kráľovského divadla,” uviedol pre TASR jeden z protagonistov súťaže, režisér Jozef Šimeček.

Divadelnícka ochotnícka súťaž bude mať názov Modranský grnák. V modranskom nárečí grnák znamená starý kmienok viniča a nesie v sebe kus symboliky, keďže Modra je typické malokarpatské vinohradnícke mestečko. “Základným poslaním Modranského kráľovského divadla je oživenie tradície miestneho ochotníckeho divadla, spracovávanie tém z histórie Modry a blízkeho okolia, tém z oblasti vinohradníctva, keramikárstva a hlbokých kultúrnych tradícií Modry a Modranov, predstavovanie života a tvorby modranských rodákov a ľudí, ktorých život a dielo sú úzko späté práve s Modrou. Oprašovaním a inscenovaním zaujímavých tém dávame možnosť spoznávať históriu, oživujeme cestovný ruch v meste, zapájaním mládeže do našich aktivít sa podieľame na výchove k hodnotám novej nastupujúcej generácie,” priblížil režisér Šimeček. Podľa jeho ďalších slov prehliadka Modranský grnák vytvára priestor na výmenu skúseností súborov i jednotlivcov, ktorí sa snažia, rovnako ako Modranské kráľovské divadlo, chrániť a rozvíjať dedičstvo našich otcov. “Inscenovaním hier hovoriacich o našej histórii spoznávame korene našich hlbokých kultúrnych tradícií.”

Súčasťou divadelnej prehliadky amatérskych súborov bude takzvaná improvizačná liga. “Pôjde o určitý spôsob veselej zábavy, prostredníctvom ktorej možno hľadať nové herecké a zabávačské talenty, humornou formou sa oboznamovať s modranským nárečím, starou vinárskou, vinohradníckou a hrnčiarskou terminológiou, zaužívanými modranskými slovnými zvratmi a výjavmi zo života starej Modry,” vysvetlil Šimeček.

V rámci sprievodného programu sú pre divákov i širšiu verejnosť pripravené rôzne výstavy, besedy, premietanie filmov, stretnutia s deťmi i mládežou.

Najčítanejšie články »