Juraj Janík , 06. aug 2008

Nealkoholické víno – nový trend?

Najpredávanejším nealkoholickým vínom v Európskej únii je víno označované ako „Eisberg“. Tieto vína sa vyrábajú technicky značne náročným procesom, ktorý vyvinula nemecká firma Lavin.

Princípom tejto metódy je, že za vysokého vákua 15 milibarov možno pri 22°C oddeliť alkohol, ktorý vrie pri izbovej teplote. Tak sa teda uchovajú neprchavé zložky vína, ako sú kyseliny, sacharidy, vitamíny a minerálne substancie. Pri nízkej teplote navyše nedochádza k reakcii aminokyselín so sacharidmi, čím sa zabráni vzniku tzv. varnej príchute. Absolútnou nutnosťou celej produkcie vína bez alkoholu je zabrániť kontaktu vína s kovmi. Preto musia byť všetky čerpadlá a ventily buď zo skla alebo z rovnakého materiálu ako tesnenia a spoje. Keďže sa vo víne po oddelení alkoholu vytvára prostredie náchylné na kontamináciu, sa toto zariadenie sterilizuje vodnou parou pri teplote 100°C.

Pred fľašovaním sa víno uchováva niekoľko týždňov pri teplote 1°C, čím sa automaticky vytvorí chemická rovnováha. Nealkoholické víno sa fľašuje do výlučne továrensky nových fliaš. Na výrobnej linke sa fľaše cestou do fľašovne ožarujú UV žiaričmi, aby sa zabránilo rekontaminácii. Pred fľašovaním sa víno filtruje EK filtrom a nakoniec molekulovým filtrom s veľkosťou pór 0,45µ. Ďalší postup je už rovnaký ako pri obyčajnom víne. Je potrebné uviesť, že takto vyrobené víno má menej než 0,05% alkoholu, čo je menej než má napríklad pomarančový džús.

Najčítanejšie články »