TASR , 26. nov 2010

Nová terminológia označovania kvality vína sa v praxi veľmi neujala

V Modre sa dnes skončila dvojdňová medzinárodná konferencia na tému Slovenský terroir, kvalita a klasifikácia hrozna a vína podľa miesta pôvodu.

Konferenciu pripravil Zväz vinohradníkov Slovenska. Predseda zväzu Igor Mancel pre TASR uviedol, že na Slovensku už rok platí takzvaný vinohradnícky zákon, ktorý okrem iného priniesol aj zmeny v označovaní kvality vín. Upravil nové pravidlá, ktoré sú platné v krajinách Európskej únie. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi neosvedčili v kapitolách, ktoré menia doterajšie označovanie kvality vín novou terminológiou.

Naši výrobcovia ponúkali na trh vína, ktorých kvalita sa označovala ako stolové, akostné a akostné vína s prívlastkom. Táto hodnota vín je stále prioritná. Nová európska terminológia uvádza, že poznáme vína bez zemepisného označenia, čo sú menej kvalitné stolové vína. Ďalej vína so zemepisným označením, čo reprezentuje strednú, akoby akostnú až nižšiu triedu. Potom sú to vína s chráneným zemepisným označením, čo sú vína, ktoré zatrieďujeme medzi vína akostné s prívlastkom.

K týmto novým označeniam si však slovenskí producenti priradili označenia vína s prívlastkom a s chráneným označením pôvodu. „Naši konzumenti sa tak môžu popri novej terminológii zorientovať aj v zaužívaných pojmoch, ako sú vína kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna a podobne. Je to kategorizácia, ktorá je pre našu určitú slovenskú kultúru vína, prípadne českú či nemeckú veľmi dôležitá,“ doplnila informácie Oľga Bejdáková, predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov. „Myslím si, že tento rok je dosť špecifický na to, aby sme dokázali hodnotiť dopad legislatívy na slovenských vinohradníkov a vinárov. Už len preto, že v tomto vinohradníckom roku došlo k veľmi zložitým meteorologickým, klimatickým podmienkam. Azda aj preto sa vinári i konzumenti vína stále stotožňujú s pôvodnou vinárskou legislatívou, platnou od roku 1996. V jej duchu sme vychovali našich vinárov i vinohradníkov a tiež konzumentov vín, ktorí sa orientujú podľa zaužívaných priorít určujúcich kvalitu vína. Odvíja sa od obsahu cukru v hrozne v čase oberačky,“ povedala Bejdáková.

Najčítanejšie články »