TASR , 27. júna 2011

Odbytové ceny vína v roku 2011 pravdepodobne mierne stúpnu

Odbytové ceny vína v roku 2011 pravdepodobne mierne stúpnu. "Dôvodom je slabá úroda v roku 2010, ktorá mala za následok pokles domácej produkcie vína. Stúpajúci trend dovozu lacného vína však stále viac tlačí na ceny domácich producentov," konštatuje sa v správe Agrárnych trhových informácií Slovenska.

Spotreba vína na obyvateľa v SR v roku 2011 si pravdepodobne zachová mierne rastúcu tendenciu, pričom približne 50 % spotreby vína na Slovensku tvoria lacné stolové vína z dovozu. Do SR sa od 1. januára do 31. decembra 2010 doviezlo 532.818 hektolitrov (hl) vína. Importovalo sa najmä v balení do 2 litrov, až 378.374 hl. Zo SR sa v rovnakom období vyviezlo 101.157 hl vína. Saldo zahraničného obchodu bolo teda v roku 2010 negatívne, na úrovni 63,1 milióna eur. Na vývoze sa najviac podieľalo víno v balení do 2 litrov vo finančnej hodnote 7,9 milióna ebur (73,8 %). Na dovoze mala najvyšší podiel rovnaká skupina, teda v balení do 2 litrov, v hodnote 62,99 milióna ebur (85,3 %).

V zahraničnom obchode s vínom s krajinami EÚ-27 za rok 2010 Slovensko zaznamenalo negatívne saldo vo výške 59,5 milióna eur. Významný podiel – 13,5 % na dovoze vína do SR mala Česká republika, z ktorej sa importovalo víno za 9,5 milióna eur. Taliansko, odkiaľ sa doviezlo víno za 8 miliónov eur sa podieľalo 11,5 % a Maďarsko s dovozom vo výške 7 miliónov eur malo podiel 10,1 %.

Najčítanejšie články »