TASR , 03. aug 2011

OKS a vinári odmietajú návrh zákona o dani z alkoholických nápojov

Občianska konzervatívna strana (OKS) a zástupcovia Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Zväzu vinohradníkov Slovenska, Združenia Malokarpatská vínna cesta a Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov pokladajú podľa slov predsedu OKS Petra Zajaca platnú legislatívnu úpravu pre spotrebnú daň z vína, piva a liehu za postačujúcu, plne zodpovedajúcu európskym štandardom a zároveň odmietajú návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

„OKS okrem toho odmieta akékoľvek zvyšovanie daní, vrátane spotrebných daní z vína, piva a liehu,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede Zajac v reakcii na pripravený zákon, ktorý už prešiel pripomienkovým konaním.

Návrh podľa neho nerešpektuje osobitné postavenie vína v európskej tradícii, v krajinotvorbe ani osobitnú úlohu vinohradníckych oblastí ako regiónov s vysokou kvalitou a kultúrou života. „Návrh zákona nerešpektuje ani fakt, že víno má osobitné miesto a postavenie v celej Európskej únii, že ani v jednej vinohradníckej krajine EÚ nie je zavedená nenulová sadzba spotrebnej dane z vína a znevýhodňuje slovenských vinárov a vinohradníkov voči susedným krajinám a krajinám EÚ,“ konštatoval.

„Ak vláda nový návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov prijme, OKS ho v Národnej rade SR nepodporí,“ avizoval líder strany. Zavedenie akejkoľvek nenulovej sadzby spotrebnej dane z vína u nás zapríčiní podľa neho zvýšenie jeho ceny pre konzumentov. Vyvolá tiež nutnosť zavedenia daňových skladov a tým aj výrazné zvýšenie prevádzkových a administratívnych nákladov, čo ich znevýhodní voči konkurencii na spoločnom trhu EÚ. „Takéto riešenie by bolo v príkrom rozpore so zámerom vlády podporovať výrobu a predaj domácich poľnohospodárskych produktov,“ zdôraznil.

„Naša analýza výnosu dane z vína sa viac menej zhodovala s analýzou rezortu pôdohospodárstva. V obidvoch prípadoch analýz vychádza, že výnos z tejto dane nemôže byť v žiadnom prípade taký ako predpokladá Ministerstvo financií SR. So započítaním nevyhnutných nákladov môže byť dokonca výnos z dane negatívny, čiže čistá strata pre štát,“ informoval predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska Igor Mancel.

Rezort financií v dôvodovej správe k návrhu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov uvádza, že v roku 2012 predpokladá príjem do štátneho rozpočtu vo výške 45,5 milióna eur, v roku 2013 vo výške 47 miliónov eur a v roku 2014 vo výške 47,6 milióna eur. Návrh zákona sa na rokovanie vlády predkladá s rozporom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nesúhlasí so zavedením pozitívnej sadzby spotrebnej dane na tiché víno. Rozporové konanie na úrovni štátnych tajomníkov sa uskutočnilo 25. júla 2011, avšak MPRV SR trvá na zásadnej pripomienke.

Najčítanejšie články »