CHTGRDB , 25. sep 2017

Prečo v slovenskej reštaurácií nenájdete someliéra s titulom: „Master Sommelier“

Každá dobrá reštaurácia sa pýši tým, že má vo svojej prevádzke someliéra, teda odborníka na víno.

Jeho úlohou je poradiť zákazníkom skvelé víno – jednak podľa ich individuálnych preferencií, a zároveň s ohľadom na vybrané jedlo tak, aby bola zachovaná dokonalá harmónia chutí.

Žiaľ, nie každý someliér je skutočným znalcom vína. Dôvod je ten, že na Slovensku existuje pomerne vágna legislatíva, kvôli ktorej môže byť someliérom každý, kto povedzme absolvuje iba niekoľkohodinový someliérsky kurz.

Samozrejme existujú aj prestížne inštitúcie s kvalitným vzdelávacím programom pre someliérov ako napríklad Court of Master Sommeliers. Tá zastrešuje vydávanie jedného z najvýznamnejších, celosvetovo uznávaných diplomov Master Sommelier.

Kto alebo čo je Master Sommelier?

https://businesspress.vegas/wp-content/uploads/2017/04/8257836_web1_bp-qanda-het2_8257836.jpgMaster Sommelier (MS) je prestížny titul, ktorým someliér deklaruje svoju odbornosť, týkajúcu sa nielen vín, ale aj destilátov, pív či cigár. Vzhľadom na to, že sa tento titul úzko spája s gastronomickým odvetvím, musí mať uchádzač o MS potrebné znalosti aj v danej oblasti – napríklad ako správne podávať víno bez toho, aby po jeho naliatí do pohára nestiekla ani jediná kvapka nadol (po hrdle fľaše) a nezašpinila prestieranie.

Získať Master Sommelier diplom predstavuje obrovskú výzvu, pretože nielen štúdium, ale aj záverečné testy sú mimoriadne náročné. Tie pozostávajú z troch častí:

  1. Teória o víne
    Someliér prezentuje svoje teoretické poznatky o jednotlivých odrodách hrozna, z ktorých sa vyrábajú rozličné vína po celom svete. Ďalej o vinárskych regiónoch, samotnej produkcii vín, a takisto musí mať výborný prehľad v príslušnej legislatíve.
  1. Servis
    Ide o praktickú skúšku, ktorej cieľom je zistiť, či má kandidát na MS dostatočné zručnosti pri podávaní vína a či dokáže zabezpečiť hladký priebeh stolovania vo vinotéke či reštaurácii.

Nie je pritom nezvyčajné, keď počas tejto praktickej časti musí odpovedať aj na otázky o destilátoch alebo metódach ich výroby. Prípadne dostane za úlohu navrhnúť správnu kombináciu vín k určitým druhom jedál.

Každý uchádzač o titul Master Sommelier musí najprv úspešne absolvovať prvé dve časti skúšky. Až potom sa môže zúčastniť poslednej.

  1. Slepá ochutnávka
    Na záver prechádza someliér slepým testom, počas ktorého musí správne identifikovať 6 rôznych vín. V rámci degustácie pomenúva odrodu hrozna, odkiaľ víno pochádza (vinárska oblasť/ krajina) a ročník. Pri ročníkoch zároveň musí vedieť, ktoré boli pre vína v danej oblasti priaznivejšie a naopak, ktoré ročníky nie a prečo.

Vedeli ste, že na zvládnutie všetkých troch častí skúšky máte len 3 roky? V prípade, ak niektorú z nich nestihnete, musíte začať úplne odznova.

Iba pre najlepších

 To, čo dodáva titulu Master Sommelier prestíž, je fakt, že ho nezíska každý. V prvom rade majú možnosť prihlásiť sa len tí someliéri, ktorí už úspešne absolvovali skúšky na Advanced Sommelier, pracujú v hotelovom, vinárskom, alebo reštauračnom odvetví aspoň 10 rokov, a zároveň dostali pozvánku alebo odporúčanie.

Ani samotné testy nie sú len formalitou, ale reálnym preverením vedomostí všetkých uchádzačov. Keďže ide o najvyšší stupeň odbornosti, musia byť vedomosti kandidáta na MS naozaj rozsiahle. O náročnosti svedčí aj fakt, že na celom svete má tento titul iba niečo cez 200 someliérov. Pritom niektorí z nich len neradi priznávajú, že urobili skúšky až na tretí či štvrtý pokus.

Medzi nimi však nie je ani jeden Slovák, ktorý by mal diplom Master Sommelier. Preto ho v reštauráciách na Slovensku, žiaľ, nestretnete.

Vedeli ste, že okrem Master Sommelier existuje aj Master of Wine? Kým znalosti Master Sommeliera spočívajú v širších súvislostiach (prierez someliérstva, gastronómie a servisu); Master of Wine je vyslovene odborníkom na samotné vína. Oba tituly sú však veľmi cenené, pretože pre ich získanie je potrebné niekoľkoročné štúdium a vedomosti na tej najvyššej úrovni.

Najčítanejšie články »