MP , 01. mar 2011

Publikácia o historických vinohradníckych lisoch

Záverom minulého roka vyšla zaujímavá publikácia historika Malokarpatského múzea v Pezinku Martina Hrubalu, ktorá sa podrobne zaoberá historickým vývojom lisovania viniča hroznorodého na našom území, definuje a popisuje jednotlivé typy vinohradníckych lisov so zreteľom na Malokarpatskú vinohradnícku oblasť a stanovuje jednotlivé vývojové fázy, ktorými tieto pracovné nástroje v tomto regióne prešli.

Práca vychádzala zo štúdia archívneho materiálu, komparácie literatúry domácej a zahraničnej proveniencie a v neposlednom rade z výskumu unikátnej zbierky lisov Malokarpatského múzea, ktorá je najväčšou svojho druhu v strednej Európe. Kolekcia lisov hmotne zachytáva vývoj lisovania od roku 1608 do polovice 20. storočia. Každý lis tejto múzejnej zbierky je v publikácii spracovaný a predstavený. Text s bohatým poznámkovým aparátom sprevádza množstvo fotografií a obrazového materiálu. Kniha je rovnako pútavá aj svojim kvalitným grafickým spracovaním. Uzatvára ju dvojjazyčné resumé. Publikácia predstavuje z historického ako aj etnologického pohľadu cenný príspevok k lepšiemu poznaniu dejín vinohradníctva na Slovensku a poukazuje aj na často zabúdaný umelecko-historický aspekt týchto pracovných nástrojov, ktoré sa stali symbolom nášho vinohradníctva.

Kniha sa dá objednať v Malokarpatskom múzeu v Pezinku www.muzeumpezinok.sk.

Najčítanejšie články »