TASR , 07. nov 2016

Roje lienok počas jesenných dní neznamenajú premnoženie tohto druhu

Počas uplynulých teplejších jesenných dní bolo možné spozorovať roje lienok poletujúcich v ovzduší. Takýto jav nemusí znamenať premnoženie hmyzieho druhu.

Taktiež nemusí ísť vždy o invázne ázijské lienky, ktoré prenikli na územie Slovenska. Pôvodné a aj invázne lienky majú zhodnú tendenciu vytvárať pred prezimovaním na chránených a teplých miestach niekedy mimoriadne početné agregácie, vysvetlil Zbyšek Šustek z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Takýmito miestami môžu byť kamene, pukliny stromov, skál, ale napríklad aj škáry budov.

Tieto agregácie môžu vyvolávať pozornosť ľudí a vytvárať dojem, že ide o premnoženie alebo iný anomálny jav,“ vraví entomológ s tým, že v skutočnosti ide o prirodzený jav.  Ľudia majú tendenciu každú lienku, ktorá nevyzerá ako typická Lienka sedembodková (lat. Coccinella septempunctata) považovať za inváznu ázijskú lienku. Odborník ale ozrejmil, že lienkovitých chrobákov žije na Slovensku vyše 80 druhov. „Veľká väčšina z nich sa vyznačuje mimoriadne širokou farebnou variabilitou – od takmer čiernych foriem po svetlé,“ uviedol.

Určovanie lienok iba podľa vizuálne nápadného sfarbenia alebo veľkosti je krajne nespoľahlivé, najmä pre osoby, ktoré nemajú s určovaním hmyzu nijaké skúsenosti, upozornil Šustek. Invázny druh lienok, ktorý sa na Slovensko rozšíril asi pred 10 rokmi, je Harmonia axyridis. „Vyskytuje sa skutočne takmer všade, spoločne s domácimi druhmi,“ objasnil entomológ.

To, že sa obyvatelia stretli práve s týmto druhom, je síce pravdepodobné, ale zároveň môže ísť o zámenu s inými druhmi,“ podotkol Šustek. V žiadnom prípade sa podľa neho nedá vychádzať z toho, že invázna lienka je väčšia ako naše. „Podobne veľkých druhov lienok, ktoré majú okolo 8 až 9 milimetrov, je u nás viac,“ doplnil.

Vedec ubezpečuje, že invázna lienka nie je pre človeka nebezpečná. „V jeseni môže však byť nepríjemná pri prenikaní vo väčšom množstve do obydlí,“ pripustil. „Môže tiež škodiť na niektorých druhoch ovocia, lebo pri nedostatku živočíšnej potravy nahlodáva napr. hrozno,“ vysvetlil ďalej.

Invázna lienka môže navyše potenciálne zasiahnuť do populačnej dynamiky niektorých domácich druhov hmyzu, respektíve postupne vyvolať zmeny v pomere zastúpení jednotlivých druhov v rôznych typoch ekosystémov, upozornil na riziká rozšírenia invázneho druhu hmyzu Zbyšek Šustek.

Najčítanejšie články »