RONA , 17. okt 2016

RONA a.s. Lednické Rovne

Skláreň Rona patrí medzi významných svetových výrobcov kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov a dekoračných predmetov. Bola založená spoločnosťou Schreiber and Neffen v roku 1892.

Zručnosťou sklárov a kvalitou svojich výrobkov nadobudla skláreň rýchlo medzinárodného významu, nakoľko väčšina produkcie bola určená na export. Už od začiatku existencie sklárne bolo súčasťou ponuky aj sklo pre gastronómiu. Od roku1897 skláreň dodávala svoje výrobky rade významných hotelov, medzi nimi aj svetoznámemu hotelu Sacher vo Viedni. Viac ako 125 ročná tradícia vo výrobe skla so silnou exportnou orientáciou, kvalifikovaný personál a produkcia spojená s využitím najmodernejších technológií sa odráža v zaujímavej a širokej ponuke produktov.

Snímka obrazovky 2016-10-17 o 12.03.08Toto zázemie umožňujeveľmi pružnú reakciu na zmeny módnych trendov a potrieb trhu. Vysoký dôraz je kladený na kvalitu, dizajn a servis zákazníkom. Bohaté skúsenosti, kvalifikácia a technologické vybavenie umožňuje pružnú spoluprácu s našími partnermi aj v oblasti individuálnych požiadaviek v oblasti dizajnu, technológie, dekorácie alebo balenia. Za hlavné silné stránky sklárne možno považovať pestrosť sortimentu, kvalitu, pružnosť a individuálny prístup k zákazníkom. Svojim súčasným postavením a technologickou úrovňou predstavuje RONA subjekt, ktorý v oblasti výroby úžitkového skla je významným hráčom na poli nielen európskeho ale i svetového trhu. Skláreň je v oblasti dizajnu nositeľom nových, estetických, technologických a úžitkových myšlienok a nápadov. Pri ich realizácii sa rozvíja generáciami odovzdávané tajomstvo tavenia kvalitnej skloviny spoločne s remeselnou zručnosťou a invenciou špičkových sklárskych dizajnérov. Súčasná produkcia nadväzuje na tieto tradície a kladie podobne ako v minulosti dôraz na línie, rešpektuje pritom prirodzenú eleganciu tvarov a kvalitu skloviny, ktorá je jedným z charakteristických znakov pre sortiment sklárne.

Výrazné investície do nových technológií a moderných výrobných liniek v posledných rokoch podstatne zmenili podiel ručnej výroby oproti výrobkom tvarovanými strojovo. O kvalite a vysokej estetickej a úžitkovej hodnote výrobkov z Lednických Rovní svedčí viac ako 96% podiel exportu z celkovej produkcie. Veľký dôraz je venovaný aj zloženiu skla, aby zodpovedalo dnešným vysokým nárokom na úžitkové vlastnosti. Rona vyrába sklo v kvalite krištáľu, pričom tvrdosť, vhodnosť pre umývanie v umývačkách riadu a vynikajúce optické vlastnosti sú jeho oceňovanými atribútmi. Je nutné spomenúť ďalšiu, dnes veľmi aktuálnu skutočnosť, že vo všetkých oblastiach činnosti firmy sú uplatňované prísne kritéria týkajúce sa životného prostredia a ekológie. Meniaci sa dopyt a módne trendy pripisujú dizajnérskej práci veľmi dôležité miesto. Dizajnér vo svojej vízii dáva konkrétnu podobu a tvar pôvodne žeravej a beztvárnej hmote.

Produkty firmy RONA kúpite online tu >

Veľmi dôležitá je úzka spolupráca dizajnéra s technikmi. Aplikovaním vhodnej technológie tvarovania vzniká konkrétna podoba, tvar a prevedenie výrobku. Pri tvorbe sortimentu Rona a.s. pomáhajú výtvarníci realizovať zákazníkom ich vlastné predstavy ohľadne produktov aj vhodných dekorácií. Rona a.s. prináša inováciu prostredníctvom zaujímavého a vysoko kvalitného sortimentu skla, ktorému nechýba základná funkčnosť a estetická úroveň a ktorý vie uspokojiť široké spektrum zákazníkov.

Našim hlavným cieľom je atraktívny sortiment, kvalita, servis a v konečnom dôsledku spokojný zákazník.
www.rona.sk

Najčítanejšie články »