TASR , 09. sep 2015

SaS: Regulácia výsadby viniča ohrozuje národnoštátne záujmy SR

Regulácia výsadby viniča ohrozuje národnoštátne záujmy SR. Tvrdí to v stanovisku k novele zákona o vinohradníctve a vinárstve poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu SaS Ľubomír Galko.

Návrh novely z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila vláda SR 26. augusta. „Dôvodom tohto nezmyslu je vraj vytváranie spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Tak to zdôvodnili úradníci z ministerstva pôdohospodárstva,“ upozornil Galko. Nové pravidlá sa podľa jeho slov majú týkať povolení na výsadbu na základe vyklčovania a poskytovania povolení na novú výsadbu na ploche, ktorá sa rovná 1 % celkovej plochy vysadenej viničom v SR.

Prečo 1 %, prečo nie 2 % alebo 3 %?“ pýta sa Galko a dodáva, že odpoveď zrejme poznajú len bruselskí úradníci. Okrem nezmyselného obmedzovania slobody podnikania bude podľa neho celú procedúru sprevádzať zvyčajné byrokratické šikanovanie. „Dodávanie množstva dokladov, ako je list vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy, respektíve písomný súhlas vlastníka pozemku. Všetko, samozrejme, na náklady žiadateľa, či už fyzickej osoby, alebo podnikateľa,“ podčiarkol poslanec

Poznamenal, že získanie povolenia nie je nárokovateľné. MPRV bude zohľadňovať pri jeho vydávaní viaceré aspekty, napríklad klimatické podmienky alebo „prioritné kritéria“. „Nikde síce nie je definované, čo to je, ale úradníci to určite vedia,“ povedal Galko. Zdôraznil, že podľa predloženej novely zákona na výsadbu viniča na výrobu vína bez zemepisného označenia bude možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznaných v EÚ. „Tento paragraf už asi nepotrebuje hlbší komentár,“ zdôraznil Galko s tým, že Slovensko dlhodobo ťahá v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ oproti starým krajinám EÚ za kratší koniec. „Únia nedodržala sľuby z prístupovej dohody o postupnom dorovnávaní platieb na 100 % priemeru EÚ a naša terajšia garnitúra nemá odvahu aktívne zastupovať záujmy Slovenska v tejto oblasti,“ konštatoval.

Úradníci dnes tvrdia, že pravidlá a regulácia sa týmto nariadením čiastočne zmierňuje. Tento zákon podľa Galka len naďalej pokračuje v nezmyselnom povoľovaní toho, kto a kde smie zasadiť hroznový koreň, ktorý si EÚ vymyslela v roku 2013. „Je to v príkrom rozpore s národnoštátnymi záujmami Slovenska, a preto všetkých osem poslancov za stranu SaS bude hlasovať proti,“ dodal Galko.

Najčítanejšie články »