TASR , 05. okt 2015

SPU bude v spolupráci s čínskou univerzitou skúmať kvalitu vína

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre plánuje spolupracovať s čínskou univerzitou.

S poľnohospodárskou univerzitou v provincii Hebei by mala v rámci projektu o slovensko-čínskej spolupráci spolupracovať v oblasti mikrobiologickej kvality vína. Nitrianska univerzita tak nadviaže na letnú aktivitu, počas ktorej sa v rámci letnej školy vzdelávalo na fakulte 20 čínskych študentov. „Študenti z Tianuim University získali informácie zamerané najmä na kvalitu a bezpečnosť potravín a tiež mikrobiologickú kvalitu potravín,“ informovala prodekanka Miroslava Kačányiová.

FBP pre zahraničné vzťahy, ECTS a vzťahy s verejnosťou Miroslava Východiská vedy a výskumu FBP Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyplývajú z aktuálnych požiadaviek spoločenskej praxe súvisiacich s biotechnológiami, agropotravinárstvom a bezpečnosťou potravín v podmienkach SR, pričom zohľadňujú aj medzinárodné trendy. Úspešným riešením výskumných projektov sa postupne darí budovať špecializované tímy a laboratóriá, ktoré získavajú renomé nielen v rámci Európskej únie. „Fakulta prispieva predovšetkým k riešeniu otázok moderných biotechnológií, agropotravinárstva, biologickej a potravinovej bezpečnosti, nových technologických riešení, životného prostredia, ako aj ochrany biodiverzity,“ skonštatovala prodekanka FBP pre vedu a výskum Adriana Kolesárová.

Najčítanejšie články »