AS , 18. Oct 2011

Svätá Katarína – patrónka mladého vína

Mladosť je čosi posvätné a inak tomu nie je ani v prípade vína. Stará vinárska poučka tvrdí, že nie je rozdiel medzi mladým vínom a mladou ženou. Obe sú síce veľmi nezrelé, ale dokážu nás neskutočne omámiť.

Čaro mladého vína spočíva v jeho sviežosti a aróme. Spotrebovať ho treba čo najskôr. Nieže by sa pokazilo, ale starnutím stráca svoju sviežosť a živelnosť.

Mladé víno má veľmi starú  tradíciu a juhozápadné svahy Malých Karpát predstavujú skutočnú perlu slovenského vinohradníctva. Aj v súčasnosti tu pôsobí mnoho výborných mladých vinárskych firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou špičkových mladých vín. Na základe toho vznikla myšlienka zavedenia novej značky pre mladé slovenské vína pod názvom Svätokatarínske víno.

Ochutnajte slovenské mladé vína s označením Svätokatarínske víno už 25.11. až 27.11.2011 počas Svätokatarínskeho koštu v Bratislave! Mladosť sa rýchlo pominie. Viac na: www.svatokatarinskevino.sk


Čo je to ˝Svätokatarínske˝ víno

Po viac ako 50 rokoch, odkedy sa prvé Beaujolais zjavilo v okolí Lyonu (Francúzsko) sa známy slogan “Le beaujolais nouveau est arrivé” v tomto roku objaví aj na Slovensku v hlavnom meste Bratislavy, no samozrejme budú sa koštovať mladé Slovenské vína pod jednotným názvom Svätokatarínske.

“Svätokatarínske” je mladé víno, u ktorého medzi zberom a uvedením na trh ubehne len niekoľko týždňov. Takéto víno má veľmi ľahkú farbu a nižší obsah alkoholu, zvyčajne okolo 11,5 až 12 percent. Stará vinárska poučka tvrdí, že nie je rozdiel medzi mladým vínom a mladou ženou. Obe sú totiž veľmi nezrelé a dokážu nás neskutočne omámiť. Práve preto jeho čaro spočíva v sviežosti a aróme. Je určené k rýchlemu spotrebovaniu, ale nie je to podmienka. Nie že by mu hrozilo skazenie, len stárnutím stráca na sviežosti. Preto mladé víno nie je vhodné k archivovaniu na dlhší čas.

Značka “Svätokatarínske víno” je garanciou kvality slovenských mladých vín.

Čo znázorňuje logo:

Zlatá koruna znázorňuje symbol svätosti a farbu vín – zlatého moku. Kontúry v strednej časti loga vytvárajú tvár Svätej Kataríny prípadne tam môžete vidieť aj vínový pohár. Pelerína červenej farby znázorňuje symbol červených odrôd.

Ochranná známka “Svätokatarínske víno”

Ochrannú známku Svätokatarínske víno ponúkame všetkým vinárom v Slovenskej republike, samozrejme za predpokladu splnenia licenčných podmienok. Každé víno uvedené pod touto známkou musí spĺňať predpísané kvalitatívne parametre. Musí byť jasne rozlíšiteľné označením ochrannej známky “Svätokatarínske víno” na etikete fľaše vína.

Mladé víno a Slovenský vinársky zákon

Podľa Zákonu  č. 313 / 2009 Z. z. – Zákon o vinohradníctve a vinárstve – sa môže označovať víno slovami “mladé víno“, víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna, čím sme predbehli Francúzsko, ale aj Českú republiku.

To znamená, že v prípade „Svätokatarínskeho“ vína musí byť do fľaše naplnené víno len s chráneným označením pôvodu a to do 31. decembra daného roku. V praxi to neznamená nič iné, len to, že víno by malo pochádzať z jednej zo šiestich slovenských vinohradníckych oblastí a zákazník by mal vedieť, o akú odrodu sa jedná a akú ide piť.

Odrody Svätokatarínskeho vína:

Svätokatarínske vína sú vyrobené z odrôd, ktoré zrejú už na konci augusta, respektíve začiatkom septembra.

Biele Odrody:
Iršai Oliver                
Müller Thurgau
Veltlínske červené skoré

Červené Odrody:

Svätovavrinecké
Modrý Portugal
Frankovka modrá

Ružové Odrody:
Svätovavrinecké rosé
Modrý Portugal
Frankovka modrá
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir

Každý typ vína musí byť vyrobený ako odrodové víno, alebo aj ako cuvée z uvedených odrôd v ľubovoľnom pomere.

Najčítanejšie články »