TASR , 13. aug 2020

Vinári navrhujú kontrolu dovážaného vína či dotácie na pestovanie hrozna

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska ocenil záujem niektorých politikov o záchranu slovenských vinohradov a zároveň privítal snahu o sprehľadnenie a kontrolu dovozu lacných cisternových zahraničných vín.

Podľa cechu z porovnania oficiálnych údajov o dovoze, vývoze a spotrebe vína s množstvom dopestovaného slovenského hrozna vyplýva, že dochádza k jasnému falšovaniu domáceho vína. Vinári preto navrhli päť opatrení pre záchranu slovenského vinohradníctva.

Tisíce spotrebiteľov dnes netuší, že ich niektorí predajcovia roky hrubo klamú a pod slovenským vínom s nálepkou ŠKČ alebo etiketou sľubujúcou domáci pôvod sa skrýva dovezené hrozno či priamo cisternové víno z Maďarska, Talianska, Španielska či Moldavska,“ uviedol v stredu Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska v tlačovej správe zaslanej médiám. Rizikom je zdravotná nezávadnosť takto dovezeného a upraveného vína. Vinári preto navrhli, aby bolo falšovanie vína trestným činom.

Cech zároveň navrhuje zavedenie dotácie vo výške 0,23 eura na kilogram dopestovaného hrozna na profesionálne účely. Zavedenie dotácie podľa vinárov sprehľadní, koľko hrozna sa na Slovensku reálne vypestuje a sprehľadní aj trh s vínom. V súvislosti s množstvom vyprodukovaného hrozna by podľa cechu mali byť zavedené kvóty na predaj slovenského vína. „Z každého dopestovaného kilogramu slovenského hrozna bude možné uviesť na trh presné množstvo vína a nebude možné podvodným a nekontrolovateľným spôsobom využiť túto kvótu viacnásobne,“ tvrdia vinári.

Falšovaniu vína by podľa cechu malo zabrániť aj zakúpenie prístroja na analyzovanie pôvodu vína pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Slovensko je totiž jedna z mála krajín EÚ, ktorá takýto prístroj nemá. Piatym a posledným navrhovaným opatrením je zavedenie poplatku na kontrolu kvality cisternového vína dovezeného do Slovenskej republiky. Vinári zdôraznili, že v súčasnosti je pôvod vína nejasný a spotrebiteľ nemá žiadnu záruku, čo je obsahom fľaše.

Najčítanejšie články »