Čistá-Tretinová , 19. mája 2015

Vinárka na vinárskom šampionáte

Začiatkom roka 2015 dostala Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska v Modre pozvanie na medzinárodnú vinohradnícko – vinársku súťaž pre študentov vinárskych škôl pod názvom EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP 2015.

Prestížna súťaž je putovná a tento rok sa uskutočnila už po desiaty krát. Celú organizáciu a logistiku súťaže na seba prebrala tentokrát vinárska škola v Klosterneuburgu HBLA & BA WEIN-UND OBSTBAU Klosterneuburg. Pozvanie sme prijali.

To pre nás znamenalo kvalitnú aktívnu prípravu žiakov až do začiatku súťaže v apríli. Príprava pozostávala z vinohradníckej praxe, odborných tém ohľadom ochrany viniča, vedomosti o zahraničných vínach, senzorické hodnotenie vín ako aj určiť a vysvetliť choroby a vady vín.

To všetko v anglickom jazyku. Súťaž sa konala v dňoch 07. – 11. 04. 2015 v priestoroch školy v Klosterneuburgu. Zúčastnilo sa 32 tímov z 13 krajín Európy. Tím bol tvorený jedným odborným učiteľom (teamleader) a dvomi študentami (od 17 – 25 rokov). Naša škola ako jediná svojho druhu hájila farby Slovenskej republiky v zložení: teamleader: Ing. Klaudia Čistá Tretinová VinAk, a študenti Štefan Demovič a Bystrík Sloboda. Ďalšími zúčastnenými krajinami vrátane Rakúska boli: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

Štefan Demovič a Bystrík Sloboda.

Štefan Demovič a Bystrík Sloboda.

Súťažné disciplíny sa rozdelili do jednotlivých dní, v prvej polovici týždňa absolvovali písomné testy z troch odborných celkov (viticulture, oenology a wine tasting). Postupne nasledovali aj ukážky praktickej zručnosti v laboratóriu, vo vinárskej prevádzke, vo vinohrade a na degustácii. Druhá polovica týždňa sa niesla v znamení tímovej práce, ako aj špeciálneho testu iba pre zahraničných študentov, ktorý pozostával iba z vedomostí o vinárstve v Rakúsku. Pre odľahčenie celej súťaže mali študenti možnosť voľného programu, kde sa zoznámili s ostatnými zahraničnými študentami, zdokonalili si komunikáciu v angličtine a mohli si vymienať skúsenosti.

Študenti vzájomne prezentovali svoje školy, ako aj vinárske produky, ktoré vyrobili. Súčasťou celej súťaže bola aj myšlienka rakúskej školy vysadiť tzv. Európsky vinohrad. Pri tejto príležitosti priniesol každý tím sadenice odrody typickej pre danú krajinu. Naša škola priniesla sadenice odrody Devín.

Vinárska škola v Klosterneuburgu pripravila súťaž veľmi profesionálne a na vysokej úrovni. Za všetko spomeniem najmä posudzovanie vín v degustačnej miestnosti a príprava pracoviska v laboratóriách. Špeciálnym bodom programu bola aj prezentácia rakúskych vinárskych oblastí spojená z degustáciou, kde sa študenti naučili množstvo cenných informácií.

Žiaci mali možnosť aj kultúrneho vyžitia, počas posledných dní absolvovali prehliadku Klosterneuburgu a neďalekej Viedne. O víťazné priečky sa podelili vinárske školy z Nemecka, Talianska a Rakúska. Ocenenia boli rozdelené podľa tématických celkov, naši žiaci najlepšie uspeli vo vinohradníckej zručnosti, ako aj vo vedomostých testoch. Každá škola vynikla v niečom inom. Celkové bodové hodnotenie nám síce nestačilo na vysoké priečky, ale veríme že je potrebné zbierať skúsenosti najmä v zahraničí. Táto súťaž nám dala možnosť a väčší rozhľad. Je to jediná medzinárodná súťaž, ktorá je profesne zameraná iba na vinohradníctvo a vinárstvo. Držíme palce na budúci ročník EUROPEA CHAMPIONSHIP 2016 in Switzerland!

Čistá Tretinová

Najčítanejšie články »