LCMNDC , 27. feb 2013

Víno Kukumberg – Vištuk

Vinohrady a víno, tomu rodina Kukumbergovcov venuje každú voľnú chvíľu. Víno tu má tradíciu a vzniká s láskou. Veď poctivé korene tohto vinohradníctva a vinárstva zasadil v obci Vištuk pred troma generáciami František Kukumberg. Dnes tak v rodine nadväzujú na dlhoročné skúsenosti a tradíciu.

Vzácna história
Na vinohradnícke remeslo zo svahov Malých Karpát spomínajú už v 16. storočí urbáre z panstva Červeného Kameňa. Z údajov účtovnej evidencie rodu Fuggerovcov vyplýva, že vinohradnícke remeslo okolitých obcí malo presný poriadok. Vištuk nebol výnimkou. Obyvatelia museli panstvu odovzdávať vinohradnícke poplatky či „vínne naturálie“. Vrchnosť vedela tunajšie vína doceniť. Ich nespochybniteľná kvalita pretrváva dodnes. Z tohto obdobia sa v dedinách zachovalo zopár dávnych stôp, napríklad v podobe klenbových pivníc. Jedna sa skrýva aj pod domom rodiny Kukumbergovcov. Pivnica má približne 180 rokov a jej priemerná teplota počas celého roka je 11-12 stupňov. Piť víno v nej je pravým zážitkom.

foto: rodinný archív

foto: rodinný archív

Rodinná tradícia
Vinohradníctvo a vinárstvo Kukumbergovcov je úzko späté s Vištukom. Dokonca aj v súčasnosti disponuje značka Víno Kukumberg produkciou výlučne z tejto domácej lokality. Ochrannú známku VINO KUKUMBERG ® majú zaregistrovanú od roku 2012. Staré rodinné fotografie zobrazujú prirodzený súlad života tejto rodiny s remeslom. František Kukumberg, spolu so svojou manželkou Viktóriou, boli príkladom toho, že táto ťažká, no ušľachtilá práca vo vinici, sa dá milovať. Jedno z ich štyroch detí , syn Alojz, neskôr vysadil nový vinohrad, prevažne odrodou Veltlín zelený nad Vištukom v časti známej ako Polánka. Pokračoval tak v tradícii s dobrými základmi, v ktorej dnes úspešne pokračuje aj jeho syn Andrej.

Andrej Kukumberg

Staré zvyky a skúsenosti sa dnes dopĺňajú  o nové poznatky z vinohradníctva, mechanizáciu, či technologické postupy, ktoré výrobu vína podstatne zľahčujú. Andrej Kukumberg je zástancom inovácií a investoval do modernizácie vinárstva. „Stroje nám prácu vo vinici podstatne zefektívňujú“, dodáva. Tradičná myšlienka však zostáva zachovaná. Andrej pozná vinice Vištuku od malička a k remeslu pristupuje s vášňou a odhodlaním. „Cesta od vinohradu až po fľašovanie je dlhá. Víno sa nedá oklamať, človek si to jednoducho musí odrobiť“, myslí si Andrej.

Veľkou oporou vo vinohradoch a v pivnici mu je jeho otec. Andrej si všetko hrozno dopestováva sám a postupne vysádza aj novošlachtence. Medzi základné odrody patrí Veltlín zelený, Müller Thurgau, Svätovavrinecké, znamenitý Muškát moravský a mnohé ďalšie. Rozloha 2,1 ha viníc sa neustále rozrastá. Inšpiráciu mu je známa šľachtiteľka viniča – Dorota Pospíšilová, ktorá ho profesijne motivovala.

Chráňme vinohrady

Andrej Kukumberg o láske k vinohradom nie len hovorí. Je zakladateľom občianskeho združenia, ktoré rozvíja aktivity na prinavrátenie úcty k práci vinohradníka a vinára. Za cieľ má napríklad revitalizovať zanedbané cesty k vinohradom a skrášliť tak okolie vinohradov na Polánke. Združenie  sa chce podieľať aj na všestrannom rozvoji vinohradníckej oblasti vo Vištuku a v Malokarpatskom regióne, s využitím potenciálu cestovného ruchu, či spolupráce s občanmi a samosprávnymi orgánmi. Priblíži tak tradíciu vinohradníctva a výroby vína predovšetkým návštevníkom obce Vištuk.

Podporia sa tým podmienky pre remeslo, ktoré vďaka snahe ľudí ako je Andrej nestratí svoju čistú krásu.

Najčítanejšie články »