TASR , 13. apr 2015

Vinohradníci môžu dostať podporu na zmenu odrôd aj presun vinohradov

Slovenskí vinohradníci môžu do konca apríla podávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

Určená je právnickým aj fyzickým osobám, ktoré na území SR užívajú zaregistrovanú Na zmenu odrôd môžu vinohradníci na plochy v Bratislavskom kraji dostať maximálnu podporu 11.000 eur na hektár (ha), v ostatných krajoch 15.000 eur/ha.

Na presun vinohradu na plochách v Bratislavskom kraji je stanovená suma maximálne 12.000 eur/ha, v ostatných krajoch, vrátane vinohradníckej oblasti Tokaj, 16.000 eur/ha.

Na vyklčovanie maximálne 2000 eur/ha v Bratislavskom kraji a 3000 eur/ha v „Žiadatelia o podporu vykonajú schválené opatrenie na vlastné náklady. PPA im následne refunduje 50 % oprávnených nákladov, pokiaľ je vinohrad v Bratislavskom kraji, v ostatných krajoch hradí 75 % oprávnených vecných nákladov, a to na základe predložených účtovných dokladov a splnenia podmienok nariadenia vlády, najviac však do najvyššej sumy určenej na jednotlivé opatrenia. Rozhodnutie vydá až po kontrole vinohradov,“ informovala TASR hovorkyňa PPA Katarína V predchádzajúcom finančnom roku 2014 bola podpora vyplatená 53 subjektom vo výške 3.431.021,95 eur.

Najčítanejšie články »