TASR , 14. feb 2014

"Vinohradnícka oblasť Tokaj" je podľa európskeho súdu v poriadku

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že zápis slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu - E-Bacchus nepredstavuje napadnuteľný akt.

Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Rozsudok znamená, že Maďarsko so svojou žalobou na európskom súde neuspelo. Podľa informácií z ministerstva celý prípad siaha do roku 2006, kedy Európska komisia (EK) na žiadosť Slovenska zapísala chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch. Na konci júla 2009, pred nadobudnutím účinnosti nového režimu vinárskych výrobkov a zavedením elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín, tzv. databázy E-Bacchus, bol uverejnený nový zoznam akostných vín. V rámci toho bolo na žiadosť Slovenska zmenené chránené označenie pôvodu na „Tokajská/Tokajské/ Tokajský vinohradnícka oblasť“.

Tak bolo toto označenie prevzaté do databázy E-Bacchus a označovalo víno pochádzajúce z vinohradníckeho regiónu Tokaj na Slovensku, informoval Ďalej uviedlo, že v novembri 2009 zaslalo Slovensko list EK, v ktorom žiadalo, aby sa v databáze E-Bacchus nahradilo chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ označením „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. Slovensko to vysvetlilo tým, že pôvodný názov bol do zoznamu zapísaný omylom a vo vnútroštátnej právnej úprave sa nachádza nové označenie. EK žiadosti vyhovela a informácie v databáze Vinohradnícky región Tokaj sa však nachádza nielen na Slovensku ale aj v Maďarsku, ktoré podľa informácií z ministerstva túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na slovenskú právnu úpravu z roku 2009, v ktorej sa uvádzal výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd EÚ s cieľom dosiahnuť zrušenie zápisu chráneného označenia pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ v databáze E-Bacchus.

Rezort spravodlivosti uviedol, že Všeobecný súd EÚ 8. novembra 2012 rozhodol, že tým, že označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ bolo chránené podľa nariadenia únie už pred jeho zápisom do databázy E-Bacchus, nemôže tento zápis vyvolávať právne účinky. A keďže Všeobecný súd EÚ môže preskúmať zákonnosť len tých aktov orgánov únie, ktoré vyvolávajú právne účinky, rozhodol, že žaloba Maďarska je neprípustná. Maďarsko sa však proti rozsudku odvolalo na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku podľa MS SR uviedol, že zápis týchto názvov vín do databázy E-Bacchus nemá nijaký vplyv na ochranu, ktorú už požívali. Komisia totiž nemohla priznávať ochranu ani rozhodovať o tom, aký názov vína má byť do databázy E-Bacchus zapísaný. Súdny dvor tiež skonštatoval to, čo Všeobecný súd, že sporný zápis nepredstavuje napadnuteľný akt.

Najčítanejšie články »