TASR , 01. apr 2010

Značka Tokaj sa používať môže, ale len s dodatkom vinohradnícka oblasť

Tokajská vinohradnícka oblasť by sa mala premenovať na jednoznačnejší názov Tokaj. Vláda dnes s pripomienkami schválila novelu zákona o vinohradníctve a vinárstve. Zároveň odporučila jej zrýchlené prerokovanie v parlamente.

„Značka Tokaj sa môže používať, ale musí byť uvedené aj vinohradnícka oblasť. Nebudeme si to tak zbytočne komplikovať názvom Tokajská vinohradnícka oblasť. Uvedené bude Tokaj, vinohradnícka oblasť,“ povedal minister pôdohospodárstva Chovan po rokovaní vlády. Návrh ministerstva pôdohospodárstva nadväzuje na výkladové problémy, ktoré sa v súvislosti s doterajším názvom v praxi vyskytli a majú svoj pôvod najmä v osobitostiach slovenského jazyka a jeho gramatike. Z toho podľa predkladateľa vyplýva nerovnoprávne postavenie slovenských výrobcov tokajského vína oproti maďarským výrobcom.

„V návrhu zákona sa ustanovuje zmena pri označovaní Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá bude v súlade so skutočným stavom, tradíciou, historicky zaužívaným spôsobom označovania vinárskych produktov v danej oblasti, a tiež s predchádzajúcou právnou úpravou,“ konštatuje rezort pôdohospodárstva. Slovenský vinohradnícky región sa má po novom členiť na vinohradnícke oblasti Malokarpatská, Južnoslovanská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a Tokaj.

VLÁDA: Tokajská vinohradnícka oblasť sa má premenovať na Tokaj

Tokajská vinohradnícka oblasť by sa mala premenovať na jednoznačnejší názov Tokaj. Vláda dnes s pripomienkami schválila novelu zákona o vinohradníctve a vinárstve. Zároveň odporučila jej zrýchlené prerokovanie v parlamente. Návrh ministerstva pôdohospodárstva nadväzuje na doterajšie výkladové problémy, ktoré sa v súvislosti s doterajším názvom v praxi vyskytli a majú svoj pôvod najmä v osobitostiach slovenského jazyka a jeho gramatike. Z toho podľa predkladateľa vyplýva nerovnoprávne postavenie slovenských výrobcov tokajského vína oproti maďarským výrobcom.

„V návrhu zákona sa ustanovuje zmena pri označovaní Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá bude v súlade so skutočným stavom, tradíciou, historicky zaužívaným spôsobom označovania vinárskych produktov v danej oblasti, a tiež s predchádzajúcou právnou úpravou,“ konštatuje rezort pôdohospodárstva.  Slovenský vinohradnícky región sa má po novom členiť na vinohradnícke oblasti Malokarpatská, Južnoslovanská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a Tokaj.

Najčítanejšie články »