Vinársky slovníček

 • Antokyány
  KM,  6. aug 2014

  Antokyány

  Definícia pojmu: Antokyány sú farbivá, ktoré sa nachádzajú v hrozne v šupke, pri farbiarkach sa nachádzajú aj v dužine. Po chemickej stránke sú to glykozidy ...

 • KM,  6. aug 2014

  Apelácia

  Definícia pojmu: Kontrolované označovanie vína viazané na konkrétne pestovateľské územie. Apelácie fungujú vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku Vo Francúzsku sa jednotlivé apelácie označujú ako ...

 • KM,  6. aug 2014

  Aromatické odrody viniča

  Definícia pojmu: Odrody viniča majúce v štruktúrach plodov aromatické látky, ktoré formujú charakter a originalitu danej odrody. Odrody majú väčšinou muškátový alebo korenistý charakter (Muškát ...

 • KM,  6. aug 2014

  Assemblage (Asembláž)

  Zmes základných vín, ktoré tvoria konečné cuvée na výrobu šumivého vína (sekt, Champagne). Sceľovanie základných vín musí rešpektovať senzorické požiadavky produktu a možnosti použitia najvhodnejšieho ...

 • KM,  25. sep 2014

  Autochtónne kvasinky

  Definícia pojmu: Autochtónne kvasinky sú prírodné kmene kvasiniek osídľujúce primárne stanovištia (telo a orgány viniča ai.). Sú súčasťou prirodzenej mikroflóry viniča. Autochtónne kvasinky sú výsledkom ...

 • KM,  25. sep 2014

  Autochtónne odrody

  Definícia pojmu: Autochtónne odrody sú odrody viniča, ktoré sa biologicky vyšľachtili v prírode sami, bez zásahu človeka. Autochtónne odrody sú odrody, ktoré už mohli  aj ...

Najčítanejšie články »