acetaldehyd
KM , 06. aug 2014

Acetaldehyd

Definícia pojmu: Alifatický aldehyd, bezfarebná, ostro zapáchajúca kvapalina, ktorá môže polymerizovať. Acetaldehyd je prirodzený medziprodukt pri kvasení (premena cukru na alkohol), ale je aj medziproduktom pri tvorbe kyseliny octovej (vzniká choroba - octovatenie vína, ak ponecháme víno za prístupu kyslíka a účinku octových baktérii). Najdôležitejší aldehyd v hroznových vínach.Nízke koncentrácie podporujú buket vína, jeho prebytok signalizuje oxidáciu vína a je nežiadúci.

zdroj: sk.wikipedia.org, wikiskripta.eu, Malík a kol.: Vinársky lexikón

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »