KM , 06. aug 2014

Antioxidant

Definícia pojmu: Prírodná, alebo syntetická látka, ktorá zabraňuje oxidácii. V prípade hroznového rmutu, muštu alebo hroznového vína je to napr. oxid siričitý alebo kyselina askorbová.

zdroj: www.wikiskripta.eu (kyselina askorbová), global-wines.sk/anti-oxidant, www.rsc.org

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »