KM , 06. aug 2014

Apelácia

Definícia pojmu: Kontrolované označovanie vína viazané na konkrétne pestovateľské územie. Apelácie fungujú vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku

Vo Francúzsku sa jednotlivé apelácie označujú ako Appelation d´Origine Contrôlée (AOC), v Španielsku sú označované ako Denominación de Origen (DO) alebo najvyššie apelácie Denominación de Origen Califada (DOCa). V Taliansku sa označujú ako Denominazione di Origine Controlata (DOC) alebo Denominazione di Origine Controlata e Garantita (DOCG). Portugalsko má svoje apelácie označené ako Denominação de Origem Controlada (DOC).

zdroj: www.vinodeivini.sk, global-wines.sk/apelace, appellationwinecompany.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »