KM , 06. Aug 2014

Bacchus

Definícia pojmu: Starorímsky boh vína (starogrécky Dionýz). Na jeho počesť sa v Ríme konali bakchanálie, oslavy úrody, majestátu, sprevádzané neviazanou zábavou.

Syn Dia a dcéry kráľa Kadma Semely (vnučka Area a Afrodity). Každý rok sa na jeho počesť konali v Aténach slávnosti Dionýzie (bakchanálie) a Lénaje. Báje mu pripisujú objavenie viniča. Preto bol pre Grékov bohom vína a neviazanosti a predstavoval intuitívnu, spontánnu stránku bytia. Tí, ktorí ho uctievali, sa oddávali divokým výstrelkom, pri ktorých odhadzovali zábrany i svoju obvyklú totožnosť. Tancovali s takmer nadľudským nasadením a pocitom posadnutosti, ako vyznávači, či dokonca dočasne vtelení bohovia. Nakoniec sa úplným vyčerpaním zrútili a zaspali tam, kde im nohy vypovedali poslušnosť. Oslavy Bakcha a vína – bakchanálie – sa v cisárskom Ríme zmenili na divoké orgie, takže boli zakázané.

zdroj: catalanwine365.wordpress.com, commons.wikimedia.org,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, Dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, Dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »