KM , 17. dec 2014

Bakteriálna nádorovitosť

Definícia pojmu: Bakteriálna nádorovitosť je choroba viniča spôsobená baktériou Agrobacterium tumefaciens. Táto baktéria vyvoláva nádory najmä na koreňoch, alebo v mieste štepenia.

Baktéria vniká do rastliny výlučne poškodeným pletivom. Nádory sú zo začiatku sivobiele a mäkké, neskoršie sa rozpadávajú a drevnatejú. Vonkajšie príznaky: spomalený rast a žltnutie listov. Nadzemná časť rastliny v 2. až 5. roku odumiera. Ochorenie je nebezpečné hlavne pre mladé výsadby a škôlky.

 

zdroj: www.plantprotection.hu, www.galati.sk,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »