KM , 08. aug 2014

Choroba vína

Definícia pojmu: Choroba vína býva spôsobená mikroorganizmami - kvasinkami, baktériami. K chorobám vína patria zákaly, jarné dokvášanie, refermentácia (rozkvasenie vo fľaši), birzovatenie vína, myšina, octovatenie vína, horknutie čevených vín ai.

Chorôb vína je veľmi veľa, a rovnako ako aj u človeka platí, najlepšou ochranou vína pred chorobami je prevencia, dodržiavanie hygieny a vhodnej technológie.  Najviac ohrozenými vínami bývajú vína so zvyškovým cukrom, s nizkou koncentráciou alkoholu, kyselín alebo oxidu siričitého.

zdroj: www.vino.cz, online.wsj.com, Malík a kol.: Vinársky lexikón

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »