Cibébový strapec
KM , 06. aug 2014

Cibéba

Definícia pojmu: Bobuľa hrozna, ktorá zoschla na koreni viniča. Obsahuje 40-60% hmot. cukru a býva napadnutá ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea. Sú základom výroby prírodne sladkých vín.

Z cibéb sa vyrábajú známe tokajské putňové výbery. Podľa toho, koľko putní cibéb sa použije, poznáme troj- až šesť- putňový výber.

zdroj: Malík a kol.: Vinársky lexikón, atlasrevy.wz.cz, www.tokajskevino.sk

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »