KM , 18. aug 2014

Drosophila melanogaster

Definícia pojmu: Známa ako vínna muška, alebo ako octomilka. Je to dvojkrídlatý hmyz. Divé drozofily sú dlhé 2-3 mm a majú červené oči. Vyskytuje sa v kvasiacom ovocí a šťavách.

Počas zberu hrozna a v počiatočných štádiách kvasiaceho muštu v hojnom počte osídľuje pivničné priestory a prevádzky. Sú prenášačmi rôznych mikroorganizmov a môžu spôsobiť sekundárne kontaminácie vína.

zdroj: aktualne.atlas.sk, sk.wikipedia.org, Malík a kol.: Vinársky lexikón

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »