KM , 07. aug 2014

Farbiarka

Definícia pojmu: Modrá muštová odroda viniča, ktorá sa vyznačuje vysokým obsahom farbív nielen v šupke ale aj dužine hrozna (napr. Alibernet, Neronet). Tieto odrody boli šľachtené preto, aby slúžili ako prímes na zintenzívnenie farby do odrôd, ktoré mali nižšiu intenzitu farby.

K farbiarkam na Slovensku patrí Alibernet a Neronet. Alibernet bol vyšľachtený na Ukrajine v 50.tych rokoch minulého storočia, z odrôd Alicante Bouschet a Cabernet Sauvignon. Neronet je druhou farbiarkou, táto odroda bola vyšľachtená na Morave v roku 1965, krížením odrôd (Svätovavrinecké x Modrý Portugal) x Alibernet.

zdroj: Pospíšilová a kol.: Ampelografia Slovenska, www.trhvin.cz, www.vitisselect.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »