KM , 08. aug 2014

Fyloxéra

Definícia pojmu: Voška viničová má veľkosť 1,3 mm. Pochádza zo Severnej Ameriky, prvý raz bola objavená v roku 1863. Voška cicaním na koreňoch viniča spôsobuje tvorbu nádorov, následne ker odumiera.

Voška viničová (fyloxéra) bola najväčšou skazou viníc svetových oblastí. V mnohých krajinách spôsobila zánik vinohradníctva a vinárstva. Až objavením odolnejších podpníkov (americké druhy) sa znovu obnovilo pestovanie viniča vo svetových krajinách.

zdroj: www.plantprotection.hu, www.global-wines.sk, zivot.azet.sk, chestofbooks.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »