KM , 08. aug 2014

Korková pachuť

Definícia pojmu: Korková pachuť patrí k chybám vína, ktorá je spôsobená nekvalitným korkom.

Korkový dub, z ktorého sa vyrábajú korkové zátky sa opracováva a dezinfikuje horúcim chlórovým kúpeľom. V otvorených póroch kôry duba napriek tomuto ošetreniu, zostávajú spóry vláknitých húb (plesní), ktoré po nafľašovaní vína metabolizujú chlór a transformujú ho na látku 2,4,6-trichlóranizol (TCA). Ten sa postupne extrahuje do vína, a „vďaka“ nízkej prahovej citlivosti ho znehodnocuje. V praxi sa stáva to, že 1 korková zátka zo 100 bude obsahovať spóry, a následne sa bude vo víne vytvárať  trichlóranizol.

zdroj: Malík a kol.: Vinársky lexikón, www.global-wines.sk, www.popa.sk

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »