KM , 12. aug 2014

Kulér

Definícia pojmu: Kulér je farbivo (karamelizovaný cukor), ktoré sa používa na úpravu farebnosti a chuti ovocných a dezertných vín. Jeho používanie je bežné aj pri výrobe vínnych a ovocných destilátov, avšak vo vinárskej praxi je jeho aplikácia neprípustná.

V skupine „éčok“ je kulér zaradený pod popisné číslo E 150.  Je viacero druhov kuléru, a každý má svoje označenie:

E 150a – kulér je rozpustný a stály v liehu, používa sa v liehovarníctve
E150b – kaustický sulfitový karamel sa používa v liehovinách, pive, octe, medovine, apod.
E150c – amoniakový karamel nájdeme v kyslých potravinách a alkoholických nápojoch
E150d – amoniak- sulfitový karamel má rovnaké použitie ako E150c

zdroj: deslik.blogspot.sk/2012/02/kuler.html, aromata.esgop12.cz, www.sladovnabruntal.cz

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »