KM , 12. aug 2014

Kupáž

Definícia pojmu: Zmes, sceľovanie harmonicky zladených vín. Európske právne normy nedovoľujú sceľovanie vín Európskeho spoločenstva s vínami iných krajín, a ani kupážovanie vín stolových, akostných a prívlastkových.

zdroj: Malík a kol.: Vinársky lexikón, www.protisedi.cz, checkplease.wttw.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »