KM , 12. aug 2014

Kyseliny muštu a vína

Definícia pojmu: V mušte a víne sa nachádza mnoho kyselín, či už organického alebo anorganického pôvodu. Najdôležitejšími kyselinami sú kyselina jablčná, mliečna, vínna a citrónová.

Koncentrácia kyselín sa udáva v prepočte na kyselinu vínnu (4-9 g/l). Najvýraznejšou zmenou v koncentrácii prechádza kyselina jablčná. Tá sa tvorí v hrozne už počas fotosyntézy a býva degradovaná už počas zrenia. Ďlšie zníženie koncentrácie nastáva v procese jablčno-mliečnej fermentácie (kyselina jablčná sa mení na kyselinu mliečnu).

 

zdroj: www.wineclub.org, www.antialabs.com,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »