KM , 12. aug 2014

Likérové víno

Definícia pojmu: Ako likérové víno môžeme chápať alkoholizované (fortifikované) víno s koncentráciou etanolu 15-22% obj. Vyrába sa z čiastočne prekvaseného muštu alebo z vína pridaním vínneho destilátu. K likérovým vínam patrí portské, marsala, mistela, malaga, madeira, ale aj tokajské výbery.

zdroj: Malík a kol.: Vinársky lexikón, www.vinokterechutna.cz, www.italianwines.cz

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »