KM , 12. Aug 2014

Myšina

Definícia pojmu: Myšina je bakteriálne ochorenie vína. Ľahko napadnuteľné sú vína, ktoré majú nízku koncentráciu kyselín, sú zle uskladňované (pri vyšších teplotách) a neboli dostatočne ošetrované oxidom siričitým. Choroba sa prejavuje nepríjemnou dochuťou, ktorá pripomína pach po myšom moči.

Myšinu nie je možné z vína eliminovať. Takto choré vína nie sú vhodné ani na destiláciu, ani na výrobu vínneho octu. S takýmito vínami môžeme urobiť len posledný krok a to ..do kanála.

zdroj: vino.cz, Malík a kol.: Vinársky lexikón

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, Dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, Dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »