KM , 12. aug 2014

Novošľachtenie

Definícia pojmu: Novošľachtenie je veľmi dlhý proces, pri ktorom vzniká nová odroda. Nová odroda sa odlišuje od pôvodných odrôd zlepšenými vlastnosťami.

Aj na Slovensku sa novošľachtením pripravili nové odrody so zlepšenými vlastnosťami. O ich vytvorenie sa zaslúžila pani Dorota Pospíšilová s Ondrejom Korpásom a ďalšími. Vytvorili muštové biele, muštové modré, ako aj stolové odrody. K slovenským novošľachtencom patrí biely Devín a Breslava, z modrých je to Dunaj, Hron, Nitria, Rimava, Rudava, Rosa, Torysa a Váh.

zdroj: Pospíšilová, D., Ampelografia Slovenska, pivnicka.pravda.sk,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »