KM , 01. dec 2014

Octovatenie vína

Definícia pojmu: Octovatenie vína je choroba vína, ktorá je spôsobená octovými baktériami rodu Acetobacter. Baktérie za prístupu kyslíka svojim metabolizmom premieňajú alkohol vo víne na kyselinu octovú. Takto choré víno nie je možné napraviť, a víno nie je vhodné ani na destiláciu, pretože octová chuť prejde aj do destilátu.

Prenášačom octových baktérii rodu Acetobacter je vínna muška (Drosophila melanogaster), ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch. Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú rozvoj octovatenia sú prístup kyslíka, nízka koncentrácia SO2, hygiena a teplota vína. Ako prevencia je dobré  dodržiavať reduktívne podmienky počas fermentácie, účinná je tiež membránová filtrácia, ktorá prípadné baktérie z vína separuje.

zdroj: www.vinicavino.sk, www.neo.edu.ru, archiv

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »