KM , 13. aug 2014

Peronospóra

Definícia pojmu: Peronospóra je hubové ochorenie viniča spôsobené plazmoparou viničovou. Napáda listy, kvety, bobule. Zväčša sa prejaví na listoch ako zelenožltá olejovitá škvrna. Choroba sa šíri pri daždivom počasí a teplotách okolo 20-25°C. Predchádzanie tvorbe a šíreniu peronospóry je dlhodobý chemický postrek.

Peronospóra, rovnako ako aj múčnatka každoročne potrápia vinohradníkov i vinárov. Niekedy sa dokážu tieto choroby postarať aj o 40 %-ný úbytok úrody.

zdroj: www.winetaste.it, www.bernhard-fiedler.at, www.ireceptar.cz

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »