KM , 14. aug 2014

Vínne kaly

Definícia pojmu: Vínne kaly sú usadeniny v nádobách, po ukončení kvasenia, počas zrenia, manipulácie, školenia a ošetrovania vína.

Po vylisovaní rmutu sa mušt zvykne odkaliť. Odkalením muštu odstraňujeme z prostredia čiastočky, ktoré sa doň dostávajú v priebehu predfermentačného spracovania hrozna (úlomky semien, šupiek, ale aj postreky, čiastočne aj oxidačné enzýmy a nežiadúca mikroflóra). Kaly rozlišujeme hrubé a jemné. Jemné kaly sa využívajú aj na zrenie vína metódou sur lie a batonáž. Z vínnych kalov je možné vyrobiť aj vínny destilát.

zdroj: web2.mendelu.cz, en.wikipedia.org

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »