KM , 25. sep 2014

Výživa kvasiniek

Definícia pojmu: Výživu pre kvasinky zabezpečujú živiny v mušte. Pre uľahčenie fermentačného procesu je vhodné pridávať výživu k muštom v podobe amónnych solí, alebo na organickej báze (v podobe kvasničného autolyzátu).

Pri fermentácii je dôležité sledovať hladinu asimilovateľného dusíka (množstvo dusíka, ktoré kvasinky potrebujú pre správne fungovanie). Pri nedostatku dusíka kvasinky obracajú svoj metabolizmus a zvyšuje sa produkcia ostropáchnuceho plynu – sírovodíka (spôsobuje sirku). Pre správne fungovanie a celkovú aktivitu kvasiniek sú dôležité aj vitamíny. Väčšinou mušty obsahujú dostatočné množstvá vitamínov, jediným kritickým vitamínom býva B1, ktorý je však možné dodať do muštu.

 

zdroje: www.zahradashop.sk, www.cellarwise.net

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »